Anläggning 20

DCG.22Beläggning av betongmarksten

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongmarksten ska uppfylla angivna... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange om material till sättlager ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Vid läggning som yta

Arbete mäts i area.

Tillägg till... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fris:

  en enkel rad med natursten, marksten eller plattor som läggs i ytterkant på en yta bestående av annat material eller storlek på sten/plattor skär igenom en yta med annan sten eller platta

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan