Anläggning 20
|
AMA RA MER
Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d
Generation 
Anläggning 20

DCG.2Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

AMA

Yta eller rad av plattor eller marksten som inte direkt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att vid användning av skarpkantade betongmarkplattor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • nivåskillnad:

    (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

Till toppen av sidan