Beläggning av naturstensplattor

Begreppsbestämningar

 • fogbruk:

  (till fogplattor) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan fogplattor

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • nivåskillnad:

  (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan