Anläggning 20
|
AMA RA MER
Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d
Generation 
Anläggning 20

DCG.1Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Material till sättlager och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att enligt krav i AMA ska material till sättlager ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fris:

    en enkel rad med natursten, marksten eller plattor som läggs i ytterkant på en yta bestående av annat material eller storlek på sten/plattor skär igenom en yta med annan sten eller platta

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

Till toppen av sidan