Fog med fogmassa

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • kantbalk:

    (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

Till toppen av sidan