Anläggning 20

DCF.6Fog med fogmassa

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Egenskaper för fogmassa ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • vilka sidor som ska utformas med fog med fogmassa
 • typ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bindlager:

  lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

Till toppen av sidan