Slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av trä

Begreppsbestämningar

  • chipsten:

    stenmaterial av ensartad storlek avsett för invältning i asfaltbeläggning

Till toppen av sidan