Bind- och slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål

Begreppsbestämningar

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan