Anläggning 20

DCF.21111Bindlager av asfaltbetong på brobaneplatta av betong

AMA

Angiven tjocklek för bindlager är exklusive justeringar på Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan