Vägrensfog

Begreppsbestämningar

  • bitumenbundet lager:

    lager bestående av stenmaterial och bituminöst bindemedel

  • vägrensfog:

    fog mellan betongbeläggning och asfaltbeläggning på vägren

Till toppen av sidan