Anläggning 20

DCE.214Vägrensfog

AMA

Vägrensfog mot bitumenbundet lager ska utformas enligt figur... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumenbundet lager:

    lager bestående av stenmaterial och bituminöst bindemedel

  • vägrensfog:

    fog mellan betongbeläggning och asfaltbeläggning på vägren

Till toppen av sidan