Sammanhållningsfog, längsgående fog

Begreppsbestämningar

  • sammanhållningsfog:

    längsgående fog vars funktion är att styra sprickbildning    Sammanhållningsfog förses med förankringsstänger.

Till toppen av sidan