Fogar

Begreppsbestämningar

 • arbetsfog:

  fog som utförs mellan olika gjutetapper och vid opåräknade arbetsuppehåll

 • bitumenbundet lager:

  lager bestående av stenmaterial och bituminöst bindemedel

 • kontraktionsfog:

  fog i betongbeläggning som medger sammandragning hos angränsande betongplatta    Kontraktionsfog kan förses med dymlingar för kraftöverföring mellan plattorna.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • vägrensfog:

  fog mellan betongbeläggning och asfaltbeläggning på vägren

Till toppen av sidan