Försegling med emulsionsslam

Begreppsbestämningar

  • bindemedel:

    (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna    Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement.    Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • kompaktdensitet:

    densitet räknad utan hålrum    Jämför med skrymdensitet. Kompaktdensiteten beräknas som kvoten av en materialmängds massa och kompaktvolym (TNC 95).

Till toppen av sidan