Anläggning 20

DCD.1Försegling med bitumenemulsion

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Försegling av yta

Bitumenemulsion... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Försegling av yta

Försegling av yta... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Försegling av frästa räfflor

Anmärkning

Ersättning ingår... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • pågrus:

  stenmaterial till ytbehandling av vägar eller dylikt genom klistring av sten med bituminöst bindemedel

 • riktvärde:

  värde för storhet (nivå, tvärfall eller dylikt) som ska eftersträvas

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    Se även definition på under- respektive överkorn.

 • stenmaterial:

  gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

Till toppen av sidan