Anläggning 20

DCC.32Bitumenbundna bindlager kategori C

RA

Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 20 000... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindemedel:

    (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna    Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement.    Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

Till toppen av sidan