Anläggning 20

DCC.213Bärlager kategori B av indränkt makadam

RA

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beläggningstyp:

    konstruktionstyp hos beläggning    Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm.    Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

  • stenmaterial:

    gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

Till toppen av sidan