Anläggning 20

DCC.1322Spårlagning kategori A med spårgjutasfalt

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Area som mäts... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beläggningstyp:

    konstruktionstyp hos beläggning    Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm.    Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

Till toppen av sidan