Anläggning 20
|
AMA RA
OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
Generation 
Anläggning 20

DCBOBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Utförande över fyllning med lättklinker

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange under aktuell kod och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan