Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • riktvärde:

    värde för storhet (nivå, tvärfall eller dylikt) som ska eftersträvas

Till toppen av sidan