Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan