Anläggning 20

DCB.6Stödremsa för väg, plan o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stödremsa ska vid nybyggnad utföras... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

MATERIAL- OCH VARUKRAV

I AMA utgår följande text:

”Stödremsa... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • allmän trafik:

    all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan