Anläggning 20
|
RA
Skyddslager av plastfilm
Generation 
Anläggning 20

DBJ.1Skyddslager av plastfilm

RA

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan