Anläggning 20
|
RA
Dränerande lager av skivor för vegetationsyta på byggnadskonstruktion
Generation 
Anläggning 20

DBG.2132Dränerande lager av skivor för vegetationsyta på byggnadskonstruktion

RA

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan