Termoisolerande lager av skivor för järnväg

Begreppsbestämningar

 • extruderad polystyren:

  styrenplast som har formats genom pressning genom ett munstycke

 • kapillär stighöjd:

  avstånd från grundvattennivå eller nivå för fri vattenyta till den högsta nivå där vatten kvarhålls under inverkan av kapillaritet

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan