Anläggning 20
|
MOTIV
LAGER AV GEOSYNTET
Generation 
Anläggning 20

DBBLAGER AV GEOSYNTET

Begreppsbestämningar

  • geonät:

    plan, polymerisk struktur bestående av ett regelbundet öppet nätverk av odelade sammankopplade dragelement, som kan vara länkade genom extrudering, bindning eller sammanflätning, vars öppningar är större än beståndsdelarna (SS-EN ISO 10318-1)

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • mät- och ersättningsregel:

    regel för mätning och ersättning av arbete

Till toppen av sidan