Anläggning 20

DBB.31Materialskiljande lager av geotextil

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Geotextil för vägar och andra... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

NorGeoSpec 2012 innehåller bruksklasser,... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • permeabilitet:

  materials genomsläpplighet för gaser, vätskor eller fasta ämnen (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan