Materialskiljande lager av geosyntet

Begreppsbestämningar

  • geosyntet:

    generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan