MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

Begreppsbestämningar

  • deponering:

    bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan