Dränerande lager av singel eller makadam på byggnadskonstruktion

Begreppsbestämningar

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan