Anläggning 20

CEE.122Tätning och avjämning av bergterrass för mur, trappa, fundament m m

Begreppsbestämningar

 • bergterrass:

  terrass bestående av fast berg eller sprängsten

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • grundkonstruktion:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan