Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg, bro m m

Begreppsbestämningar

  • sprängsten:

    bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan