Anläggning 20
|
AMA
Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för väg, plan, järnväg o d
Generation 
Anläggning 20

CEB.6111Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för väg, plan, järnväg o d

AMA

Fyllning ska utföras med grusmaterial, som ska ha Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • graderingstal:

    betecknas Cu kvot av korndiametrar d60 och d10 (d60/d10), där d60 och d10 är de diametrar som motsvarar 60 procent, respektive 10 procent passerande viktmängd enligt kornfördelningskurva, se tabell Benämning Graderingstal Cu=d60/d10 Ensgraderade < 5 Mellangraderade 5–15 Mångraderade > 15

Till toppen av sidan