Anläggning 20

CDDTÄTNING OCH INFILTRATION AV BERG

RA

Beakta att hydrauliska tester för kontroll av täthet... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • kontrollplan:

    dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan