Bergförankring med friktionsbultar, firmabunden typ

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan