Bergförankring med förspända bultar, ingjutna

Begreppsbestämningar

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

  • systematisk bultning:

    bultning utförd efter ett på förhand angivet mönster (TNC 73)

Till toppen av sidan