Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV AmaNytt
PÅLNING
Generation 
Anläggning 20

CCPÅLNING

AMA

Pålning ska utföras med beaktande av markförhållandenas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • krav på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

I AMA utgår fjärde stycket.

Det ersätts med:

Utrustning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • efterslagning:

  (vid pålning) verifiering av tidigare bestämd geoteknisk bärförmåga en tid efter pålens installation

 • friktionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet till övervägande del beror på friktion mellan partiklarna (TNC 95)    Sand är exempel på friktionsjord.

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • mantelburen påle:

  påle där huvuddelen av lasten överförs till omgivande jord genom friktion eller adhesion längs mantelytan (TNC 95)

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan