Anläggning 20

CCPÅLNING

AMA

Pålning ska utföras med beaktande av markförhållandenas... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • krav på...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • friktionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet till övervägande del beror på friktion mellan partiklarna (TNC 95)    Sand är exempel på friktionsjord.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • mantelburen påle:

  påle där huvuddelen av lasten överförs till omgivande jord genom friktion eller adhesion längs mantelytan (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan