Bergschakt för grundläggning av mur, trappa o d på fast berg

Till toppen av sidan