Bergschakt för grundläggning av mur, trappa o d på sprängbotten

Till toppen av sidan