Bergschakt för grundläggning av brygga, kaj o d på sprängbotten

Till toppen av sidan