Bergschakt för grundläggning av bro med packad fyllning på fast berg

Begreppsbestämningar

  • bergrensning:

    lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

Till toppen av sidan