Bergschakt för rörledning

Begreppsbestämningar

  • berg:

    del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • ledningsgrav:

       Exempel: Se figur.

Till toppen av sidan