Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg, detaljschakt

Till toppen av sidan