Anläggning 20

CBB.42Jordschakt för utskiftning och utspetsning för järnväg

AMA

Schakt för utskiftning och utspetsning ska utföras vid... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange, till exempel på profilritning, utskiftningsdjup e (m),... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • terrassyta:

  (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad    Exempel: se figur

 • utskiftning:

  utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt eller har varierande tjällyftande egenskaper mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt

Till toppen av sidan