Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark

Till toppen av sidan