Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, kulturmark

Till toppen av sidan