Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg, kulturmark

Till toppen av sidan