Rivning av undre bärverk i bro

Till toppen av sidan