Rivning av stödkonstruktion för rörledning

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden.

  • strömningsavskärande anordning:

    anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

Till toppen av sidan