Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV
Åtgärd för allmän trafik
Generation 
Anläggning 20

BCB.7Åtgärd för allmän trafik

AMA

Arbeten på eller i närheten av gata, väg, spår, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser åtgärder som krävs för att leda allmän trafik genom ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • allmän trafik:

  all trafik som kan påverka tredje man, i praktiken all trafik som inte är byggplatsens trafik inom arbetsområdet

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • mät- och ersättningsregel:

  regel för mätning och ersättning av arbete

 • terrassering:

  utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning    Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan