RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • DN:

  se nominell storlek

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under fyllningshöjd

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under fyllningshöjd

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under fyllningshöjd

Till toppen av sidan