KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

  • längdformvara:

    en vara vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd och som inte är färdig för självständig funktion utan är avsedd att byggas samman

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan